Chấn Việt

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Civara (skt)—Áo ngủ hay túi ngủ—A garment, an article for sleeping on or in.