Chân Thân

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Dharmakaya (skt)—Thân chân thật của Phật—The true body—Buddha as absolute. ** For more information, please see Kim cang Thân and Nhị Thân.