真言三字 ( 真chân 言ngôn 三tam 字tự )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)古德云:真言有三種:多字,一字,無字也。無字者,圓覺無相之理。此理秘密也。一字者,種子也。多字者,佛頂陀羅尼等也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 古cổ 德đức 云vân : 真chân 言ngôn 有hữu 三tam 種chủng 。 多đa 字tự , 一nhất 字tự , 無vô 字tự 也dã 。 無vô 字tự 者giả , 圓viên 覺giác 無vô 相tướng 之chi 理lý 。 此thử 理lý 秘bí 密mật 也dã 。 一nhất 字tự 者giả 種chủng 子tử 也dã 。 多đa 字tự 者giả 佛Phật 頂đảnh 陀đà 羅la 尼ni 等đẳng 也dã 。