Chẩn Bần

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

To help the needy—To relieve the poor.