Châm Mao Quỷ

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Một trong chín loài quỷ—One of the nine classes of pretas—See Cửu Quỷ.