拘吒賒摩利 ( 拘câu 吒tra 賒xa 摩ma 利lợi )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (植物)大樹名。慧琳音義五十三曰:「拘吒賒摩利,賒,音奢,或云居吒奢摩離,大樹名也。是諸金翅鳥所棲薄處,於此採取龍食,隨自己類,居住此樹四面也。」起世經五曰:「居吒奢摩離,隋言鹿聚。彼之大樹,其木周圍有七由旬。」梵Kūṭasālmali。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 植thực 物vật ) 大đại 樹thụ 名danh 。 慧tuệ 琳 音âm 義nghĩa 五ngũ 十thập 三tam 曰viết : 「 拘câu 吒tra 賒xa 摩ma 利lợi , 賒xa , 音âm 奢xa , 或hoặc 云vân 居cư 吒tra 奢xa 摩ma 離ly , 大đại 樹thụ 名danh 也dã 。 是thị 諸chư 金kim 翅sí 鳥điểu 所sở 棲tê 薄bạc 處xứ , 於ư 此thử 採thải 取thủ 龍long 食thực , 隨tùy 自tự 己kỷ 類loại , 居cư 住trụ 此thử 樹thụ 四tứ 面diện 也dã 。 」 起khởi 世thế 經kinh 五ngũ 曰viết : 「 居cư 吒tra 奢xa 摩ma 離ly , 隋tùy 言ngôn 鹿lộc 聚tụ 。 彼bỉ 之chi 大đại 樹thụ , 其kỳ 木mộc 周chu 圍vi 有hữu 七thất 由do 旬tuần 。 」 梵Phạm Kū ṭ asālmali 。

Print Friendly, PDF & Email