俱蘇摩摩羅 ( 俱câu 蘇tô 摩ma 摩ma 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (物名)Kusumamālā,譯曰華鬘。貫花為輪者。玄應音義一曰:「俱蘇摩,此譯云華。摩羅,此譯云鬘。案西國結鬘師多用蘇摩那華行列結之,以為條貫。無問男女貴賤,皆此莊嚴或首或身,以為飾好。則諸經中有華鬘寶鬘等,同其事也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 物vật 名danh ) Kusumamālā , 譯dịch 曰viết 華hoa 鬘man 。 貫quán 花hoa 為vi 輪luân 者giả 。 玄huyền 應ưng/ứng 音âm 義nghĩa 一nhất 曰viết : 「 俱câu 蘇tô 摩ma , 此thử 譯dịch 云vân 華hoa 。 摩ma 羅la , 此thử 譯dịch 云vân 鬘man 。 案án 西tây 國quốc 結kết 鬘man 師sư 多đa 用dụng 蘇tô 摩ma 那na 華hoa 行hàng 列liệt 結kết 之chi , 以dĩ 為vi 條điều 貫quán 。 無vô 問vấn 男nam 女nữ 貴quý 賤tiện , 皆giai 此thử 莊trang 嚴nghiêm 或hoặc 首thủ 或hoặc 身thân , 以dĩ 為vi 飾sức 好hảo 。 則tắc 諸chư 經kinh 中trung 有hữu 華hoa 鬘man 寶bảo 鬘man 等đẳng , 同đồng 其kỳ 事sự 也dã 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email