拘留孫佛 ( 拘Câu 留Lưu 孫Tôn 佛Phật )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (佛名)Krakucchanda,又作俱留孫佛,鳩樓孫佛,拘留秦,迦羅鳩餐陀,迦羅鳩村駄,羯洛迦孫駄,羯羅迦寸地,羯句忖那等。譯曰所應斷已斷,滅累,成就美妙等。當於過去七佛之第四佛,現在賢劫一千佛之最首者也。於賢劫中第九減劫人壽六萬歲時出世。慧苑音義上曰:「迦羅鳩村駄,此云所應斷已斷。」同下曰:「拘留孫,具云羯羅迦寸地,此云所應斷已斷,謂惑障已斷也。」慧琳音義二十六曰:「鳩留秦佛,亦名拘樓,亦云迦羅鳩村駄,亦云拘留孫。並梵語訛略不切,正梵音羯句忖那,此云滅累也。」同十八曰:「羯洛迦孫駄,唐言成就美妙,是賢劫中最初佛也。」同卷曰:「羯洛迦孫駄,舊云俱留孫,訛也,正云羯句忖那。」可洪音義四上曰:「鳩羅,佛名也,此云所應斷已斷。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 佛Phật 名danh ) Krakucchanda , 又hựu 作tác 俱Câu 留Lưu 孫Tôn 佛Phật 。 鳩cưu 樓lâu 孫tôn 佛Phật , 拘câu 留lưu 秦tần , 迦ca 羅la 鳩cưu 餐xan 陀đà , 迦ca 羅la 鳩cưu 村thôn 駄đà , 羯yết 洛lạc 迦ca 孫tôn 駄đà , 羯yết 羅la 迦ca 寸thốn 地địa , 羯yết 句cú 忖thốn 那na 等đẳng 。 譯dịch 曰viết 所sở 應ưng/ứng 斷đoạn 已dĩ 斷đoạn , 滅diệt 累lũy/lụy , 成thành 就tựu 美mỹ 妙diệu 等đẳng 。 當đương 於ư 過quá 去khứ 七thất 佛Phật 之chi 第đệ 四tứ 佛Phật , 現hiện 在tại 賢Hiền 劫Kiếp 一nhất 千thiên 佛Phật 之chi 最tối 首thủ 者giả 也dã 。 於ư 賢Hiền 劫Kiếp 中trung 。 第đệ 九cửu 減giảm 劫kiếp 人nhân 壽thọ 六lục 萬vạn 歲tuế 時thời 出xuất 世thế 。 慧tuệ 苑uyển 音âm 義nghĩa 上thượng 曰viết : 「 迦ca 羅la 鳩cưu 村thôn 駄đà , 此thử 云vân 所sở 應ưng/ứng 斷đoạn 已dĩ 斷đoạn 。 」 同đồng 下hạ 曰viết 拘Câu 留Lưu 孫Tôn 。 具cụ 云vân 羯yết 羅la 迦ca 寸thốn 地địa , 此thử 云vân 所sở 應ưng/ứng 斷đoạn 已dĩ 斷đoạn , 謂vị 惑hoặc 障chướng 已dĩ 斷đoạn 也dã 。 」 慧tuệ 琳 音âm 義nghĩa 二nhị 十thập 六lục 曰viết : 「 鳩cưu 留lưu 秦tần 佛Phật , 亦diệc 名danh 拘câu 樓lâu , 亦diệc 云vân 迦ca 羅la 鳩cưu 村thôn 駄đà , 亦diệc 云vân 拘Câu 留Lưu 孫Tôn 。 並tịnh 梵Phạn 語ngữ 訛ngoa 略lược 不bất 切thiết , 正chánh 梵Phạm 音âm 羯yết 句cú 忖thốn 那na , 此thử 云vân 滅diệt 累lũy/lụy 也dã 。 」 同đồng 十thập 八bát 曰viết 。 羯yết 洛lạc 迦ca 孫tôn 駄đà , 唐đường 言ngôn 成thành 就tựu 美mỹ 妙diệu 是thị 賢Hiền 劫Kiếp 中trung 。 最tối 初sơ 佛Phật 也dã 。 」 同đồng 卷quyển 曰viết : 「 羯yết 洛lạc 迦ca 孫tôn 駄đà , 舊cựu 云vân 俱Câu 留Lưu 孫Tôn 。 訛ngoa 也dã , 正chánh 云vân 羯yết 句cú 忖thốn 那na 。 」 可khả 洪hồng 音âm 義nghĩa 四tứ 上thượng 曰viết : 「 鳩cưu 羅la , 佛Phật 名danh 也dã , 此thử 云vân 所sở 應ưng/ứng 斷đoạn 已dĩ 斷đoạn 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email