拘流沙 ( 拘câu 流lưu 沙sa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)國名。佛在此說長阿含之大緣方便經。長阿含經十曰:「一時佛在拘流沙國劫摩沙住處。」Knrū。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) 國quốc 名danh 。 佛Phật 在tại 此thử 說thuyết 長Trường 阿A 含Hàm 之chi 大đại 緣duyên 方phương 便tiện 經kinh 。 長Trường 阿A 含Hàm 經kinh 十thập 曰viết 一nhất 時thời 佛Phật 在tại 。 拘câu 流lưu 沙sa 國quốc 劫kiếp 摩ma 沙sa 住trú 處xứ 。 」 Knrū 。

Print Friendly, PDF & Email