拘夷那羯 ( 拘câu 夷di 那na 羯yết )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)又作俱夷那竭,拘尸那。世尊入滅之國名。在中印度之東北方。玄應音義二十一曰:「拘尸那,舊經中或作拘夷那竭,又作究施城。那者,以梵語那迦羅,此云城也。譯言上茅者,多有好茅故也。」又為拘尸城Kuśinagara之轉訛。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) 又hựu 作tác 俱câu 夷di 那na 竭kiệt , 拘câu 尸thi 那na 。 世Thế 尊Tôn 入nhập 滅diệt 之chi 國quốc 名danh 。 在tại 中trung 印ấn 度độ 之chi 東đông 北bắc 方phương 。 玄huyền 應ưng/ứng 音âm 義nghĩa 二nhị 十thập 一nhất 曰viết : 「 拘câu 尸thi 那na , 舊cựu 經kinh 中trung 或hoặc 作tác 拘câu 夷di 那na 竭kiệt , 又hựu 作tác 究cứu 施thí 城thành 。 那na 者giả , 以dĩ 梵Phạn 語ngữ 那na 迦ca 羅la , 此thử 云vân 城thành 也dã 。 譯dịch 言ngôn 上thượng 茅mao 者giả , 多đa 有hữu 好hảo 茅mao 故cố 也dã 。 」 又hựu 為vi 拘câu 尸thi 城thành Kuśinagara 之chi 轉chuyển 訛ngoa 。

Print Friendly, PDF & Email