高薩羅王 ( 高cao 薩tát 羅la 王vương )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Kosala,波斯匿之別名。大威德陀羅尼經六曰:「波斯匿高薩羅王。」易土集六曰:「高薩羅者,應憍薩羅轉聲。波斯匿王,舍衛國主也。舍衛者即憍薩羅,都城之名也,由是波斯匿,亦名高薩羅王乎。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 波Ba 斯Tư 匿Nặc 之chi 別biệt 名danh 。 大đại 威uy 德đức 陀đà 羅la 尼ni 經kinh 六lục 曰viết 波Ba 斯Tư 匿Nặc 。 高cao 薩tát 羅la 王vương 。 」 易dị 土thổ 集tập 六lục 曰viết : 「 高cao 薩tát 羅la 者giả , 應ưng/ứng 憍kiêu 薩tát 羅la 轉chuyển 聲thanh 。 波Ba 斯Tư 匿Nặc 王Vương 。 舍Xá 衛Vệ 國Quốc 主chủ 也dã 。 舍Xá 衛Vệ 者giả 即tức 憍kiêu 薩tát 羅la , 都đô 城thành 之chi 名danh 也dã , 由do 是thị 波Ba 斯Tư 匿Nặc 。 亦diệc 名danh 高cao 薩tát 羅la 王vương 乎hồ 。 」 。