奔那伽 ( 奔bôn 那na 伽già )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (植物)Puṣpa-nāga,譯言龍樹華。彌勒菩薩在此樹下成道。大日經疏七曰:「龍華奔那伽者,此奔迦是龍樹花。彌勒世尊於此樹下成佛,其直言龍華者,是龍中所尚之花,西方頗有其種。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 植thực 物vật ) Pu ṣ pa - nāga , 譯dịch 言ngôn 龍long 樹thụ 華hoa 。 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 。 在tại 此thử 樹thụ 下hạ 成thành 道Đạo 。 大đại 日nhật 經kinh 疏sớ 七thất 曰viết : 「 龍long 華hoa 奔bôn 那na 伽già 者giả , 此thử 奔bôn 迦ca 是thị 龍long 樹thụ 花hoa 。 彌Di 勒Lặc 世Thế 尊Tôn 。 於ư 此thử 樹thụ 下hạ 。 成thành 佛Phật 其kỳ 直trực 言ngôn 龍long 華hoa 者giả , 是thị 龍long 中trung 所sở 尚thượng 之chi 花hoa , 西tây 方phương 頗phả 有hữu 其kỳ 種chủng 。 」 。