BỘI-SÁT-NHĨ-DA-NGU-LỖ

Từ điển Đạo Uyển


偝殺爾耶虞嚕; C: bèishāěryé yúlū; J: bai-satsuniya guro;
Phiên âm của chữ Bhaiṣajya-guru trong tiếng Phạn, nghĩa là Dược Sư Phật.