秘密不翻 ( 秘bí 密mật 不bất 翻phiên )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)五種不翻之一。如陀羅尼以秘密之故不翻譯也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 五ngũ 種chủng 不bất 翻phiên 之chi 一nhất 。 如như 陀đà 羅la 尼ni 以dĩ 秘bí 密mật 之chi 故cố 不bất 翻phiên 譯dịch 也dã 。