不慳貪戒 ( 不bất 慳san 貪tham 戒giới )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)梵網經十戒之一。心無鄙吝,悉捨所有也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 梵Phạm 網võng 經kinh 十thập 戒giới 之chi 一nhất 。 心tâm 無vô 鄙bỉ 吝lận , 悉tất 捨xả 所sở 有hữu 也dã 。

Print Friendly, PDF & Email