不來不去 ( 不bất 來lai 不bất 去khứ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)謂法之本性無去來往復也。智度論曰:「即知一切法,不得不失,不來不去。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 謂vị 法pháp 之chi 本bổn 性tánh 無vô 去khứ 來lai 往vãng 復phục 也dã 。 智trí 度độ 論luận 曰viết : 「 即tức 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 不bất 得đắc 不bất 失thất 。 不bất 來lai 不bất 去khứ 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email