拔羅魔囉 ( 拔bạt 羅la 魔ma 囉ra )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)Bhramara,譯曰黑蜂。見大威德陀羅尼經七。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) Bhramara , 譯dịch 曰viết 黑hắc 蜂phong 。 見kiến 大đại 威uy 德đức 陀đà 羅la 尼ni 經kinh 七thất 。

Print Friendly, PDF & Email