寶處三昧 ( 寶bảo 處xứ 三tam 昧muội )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)釋迦世尊之三昧也,世尊住此三昧而化現天部八部第三院之諸眾,施與功德之寶財於一切,故名寶處三昧。大日經疏十曰:「次釋迦入於寶處三昧,寶從彼出,名為寶處。(中略)佛入此三昧已,從其面門出種種光。光中現此真言,乃至普徧一切佛剎。」同義釋七曰:「已上皆是釋迦眷屬,寶三昧中一種法界門。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 釋Thích 迦Ca 世Thế 尊Tôn 。 之chi 三tam 昧muội 也dã 世Thế 尊Tôn 住trụ 此thử 三tam 昧muội 。 而nhi 化hóa 現hiện 天thiên 部bộ 八bát 部bộ 第đệ 三tam 院viện 之chi 諸chư 眾chúng , 施thí 與dữ 功công 德đức 之chi 寶bảo 財tài 於ư 一nhất 切thiết 。 故cố 名danh 寶bảo 處xứ 三tam 昧muội 。 大đại 日nhật 經kinh 疏sớ 十thập 曰viết : 「 次thứ 釋Thích 迦Ca 入nhập 於ư 寶bảo 處xứ 三tam 昧muội , 寶bảo 從tùng 彼bỉ 出xuất , 名danh 為vi 寶bảo 處xứ 。 ( 中trung 略lược ) 佛Phật 入nhập 此thử 三tam 昧muội 已dĩ 。 從tùng 其kỳ 面diện 門môn 。 出xuất 種chủng 種chủng 光quang 。 光quang 中trung 現hiện 此thử 真chân 言ngôn , 乃nãi 至chí 普phổ 徧biến 。 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 。 」 同đồng 義nghĩa 釋thích 七thất 曰viết : 「 已dĩ 上thượng 皆giai 是thị 釋Thích 迦Ca 眷quyến 屬thuộc , 寶bảo 三tam 昧muội 中trung 一nhất 種chủng 法Pháp 界Giới 門môn 。 」 。