寶車輅印 ( 寶bảo 車xa 輅lộ 印ấn )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (印相)十八契印之一。見十八道條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 印ấn 相tướng ) 十thập 八bát 契khế 印ấn 之chi 一nhất 。 見kiến 十thập 八bát 道đạo 條điều 。