寶聚三昧 ( 寶bảo 聚tụ 三tam 昧muội )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)百八三昧之一。入此三昧,則一切境土,悉為世寶,故名。智度論四十七曰:「寶聚三昧者,得是三昧,所有國土悉成七寶。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 百bách 八bát 三tam 昧muội 之chi 一nhất 。 入nhập 此thử 三tam 昧muội , 則tắc 一nhất 切thiết 境cảnh 土thổ , 悉tất 為vi 世thế 寶bảo , 故cố 名danh 。 智trí 度độ 論luận 四tứ 十thập 七thất 曰viết : 「 寶bảo 聚tụ 三tam 昧muội 者giả 得đắc 是thị 三tam 昧muội 。 所sở 有hữu 國quốc 土thổ 。 悉tất 成thành 七thất 寶bảo 。 」 。