寶生如來 ( 寶bảo 生sanh 如Như 來Lai )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (佛名)金剛界曼陀羅五智如來之第三,南方月輪之中尊也。自大日如來之平等性智流出,從寶光幢笑之四金剛菩薩司一切之財寶。金色,左手為拳,右手開於外方,屈無名指與小指,中指與頭指大指劍立,或曰:左手執衣兩角,右手仰掌,成滿願印。密號云平等金剛,其種子為。胎藏界謂之開敷華王如來,其密號同。秘藏記末曰:「南方中臺寶如來,金色,左手拳,右手開外,無名小指屈,中指大指劍立。」守護經曰:「復於南方面向北坐,亦作如上金剛結跏,端身正坐,左手如前執衣兩角,右手仰掌,名滿願印,此即寶生如來之印。」參照五智如來條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 佛Phật 名danh ) 金kim 剛cang 界giới 曼mạn 陀đà 羅la 五ngũ 智trí 如Như 來Lai 之chi 第đệ 三tam , 南nam 方phương 月nguyệt 輪luân 之chi 中trung 尊tôn 也dã 。 自tự 大đại 日nhật 如Như 來Lai 之chi 平bình 等đẳng 性tánh 智trí 。 流lưu 出xuất , 從tùng 寶bảo 光quang 幢tràng 笑tiếu 之chi 四tứ 金kim 剛cang 菩Bồ 薩Tát 司ty 一nhất 切thiết 之chi 財tài 寶bảo 。 金kim 色sắc , 左tả 手thủ 為vi 拳quyền , 右hữu 手thủ 開khai 於ư 外ngoại 方phương , 屈khuất 無vô 名danh 指chỉ 與dữ 小tiểu 指chỉ , 中trung 指chỉ 與dữ 頭đầu 指chỉ 大đại 指chỉ 劍kiếm 立lập , 或hoặc 曰viết : 左tả 手thủ 執chấp 衣y 兩lưỡng 角giác , 右hữu 手thủ 仰ngưỡng 掌chưởng , 成thành 滿mãn 願nguyện 印ấn 。 密mật 號hiệu 云vân 平bình 等đẳng 金kim 剛cang , 其kỳ 種chủng 子tử 為vi 。 胎thai 藏tạng 界giới 謂vị 之chi 開khai 敷phu 華hoa 王vương 如Như 來Lai 其kỳ 密mật 號hiệu 同đồng 。 秘bí 藏tạng 記ký 末mạt 曰viết : 「 南nam 方phương 中trung 臺đài 寶bảo 如Như 來Lai 金kim 色sắc , 左tả 手thủ 拳quyền , 右hữu 手thủ 開khai 外ngoại , 無vô 名danh 小tiểu 指chỉ 屈khuất , 中trung 指chỉ 大đại 指chỉ 劍kiếm 立lập 。 」 守thủ 護hộ 經kinh 曰viết : 「 復phục 於ư 南nam 方phương 面diện 向hướng 北bắc 坐tọa , 亦diệc 作tác 如như 上thượng 金kim 剛cang 結kết 跏già , 端đoan 身thân 正chánh 坐tọa , 左tả 手thủ 如như 前tiền 執chấp 衣y 兩lưỡng 角giác , 右hữu 手thủ 仰ngưỡng 掌chưởng , 名danh 滿mãn 願nguyện 印ấn , 此thử 即tức 寶bảo 生sanh 如Như 來Lai 之chi 印ấn 。 」 參tham 照chiếu 五ngũ 智trí 如Như 來Lai 條điều 。