寶冠菩薩 ( 寶bảo 冠quan 菩Bồ 薩Tát )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (菩薩)胎藏界文殊院文殊菩薩右第二位之尊,密號曰莊嚴金剛主文殊菩薩莊嚴之德之使者也。為童子形,三髻黃色,左手持細葉青蓮,上載寶冠,右手載寶珠當胸,坐於赤蓮。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 菩Bồ 薩Tát ) 胎thai 藏tạng 界giới 文Văn 殊Thù 院viện 文Văn 殊Thù 菩Bồ 薩Tát 右hữu 第đệ 二nhị 位vị 之chi 尊tôn , 密mật 號hiệu 曰viết 莊trang 嚴nghiêm 金kim 剛cang 主chủ 文Văn 殊Thù 菩Bồ 薩Tát 莊trang 嚴nghiêm 。 之chi 德đức 之chi 使sứ 者giả 也dã 。 為vi 童đồng 子tử 形hình , 三tam 髻kế 黃hoàng 色sắc , 左tả 手thủ 持trì 細tế 葉diệp 青thanh 蓮liên , 上thượng 載tải 寶bảo 冠quan 右hữu 手thủ 載tải 寶bảo 珠châu 當đương 胸hung , 坐tọa 於ư 赤xích 蓮liên 。