寶印三昧 ( 寶bảo 印ấn 三tam 昧muội )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)百八三昧之一。觀法之實相,又入諸法無我,諸行無常,涅槃寂滅之三法印,謂之寶印三昧。見智度論四十七。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 百bách 八bát 三tam 昧muội 之chi 一nhất 。 觀quán 法Pháp 之chi 實thật 相tướng 又hựu 入nhập 諸chư 法pháp 無vô 我ngã 。 諸chư 行hành 無vô 常thường 。 涅Niết 槃Bàn 寂tịch 滅diệt 之chi 三tam 法pháp 印ấn , 謂vị 之chi 寶bảo 印ấn 三tam 昧muội 。 見kiến 智trí 度độ 論luận 四tứ 十thập 七thất 。