百萬[彳*扁] ( 百bách 萬vạn [彳*扁] )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (行事)唱彌陀之名號百萬徧也,滿百萬徧者。必得往生,唐道綽禪師依木槵子經,檢得百萬徧之文,會之於阿彌陀經之七日念佛,七日不斷,即滿百萬徧。自修之也。伽才淨土論上曰:「如經說:若人念阿彌陀佛得百萬徧已去,決定得生極樂世界。綽禪師檢得此經,若能七日念佛即得百萬徧也,由此義故經中多道七日念佛也。」同下曰:「問曰:經雖說七日念佛即得往生,未知念幾許佛名得往生也。答曰:如綽禪師檢得經文,但能念佛一心不亂得百萬徧已去者,定得往生。又綽禪師依小阿彌陀經七日念佛檢得百萬徧也。是故大集經、藥師經、小阿彌陀經、皆勸七日念佛者,此意明矣。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 行hành 事sự ) 唱xướng 彌di 陀đà 之chi 名danh 號hiệu 百bách 萬vạn 徧biến 也dã , 滿mãn 百bách 萬vạn 徧biến 者giả 。 必tất 得đắc 往vãng 生sanh 。 唐đường 道đạo 綽xước 禪thiền 師sư 依y 木mộc 槵 子tử 經kinh , 檢kiểm 得đắc 百bách 萬vạn 徧biến 之chi 文văn , 會hội 之chi 於ư 阿A 彌Di 陀Đà 經kinh 之chi 七thất 日nhật 念niệm 佛Phật 七thất 日nhật 不bất 斷đoạn , 即tức 滿mãn 百bách 萬vạn 徧biến 。 自tự 修tu 之chi 也dã 。 伽già 才tài 淨tịnh 土độ 論luận 上thượng 曰viết : 「 如như 經kinh 說thuyết : 若nhược 人nhân 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 得đắc 百bách 萬vạn 徧biến 已dĩ 去khứ 決quyết 定định 得đắc 生sanh 。 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 綽xước 禪thiền 師sư 檢kiểm 得đắc 此thử 經Kinh 若nhược 能năng 七thất 日nhật 念niệm 佛Phật 即tức 得đắc 百bách 萬vạn 徧biến 也dã 由do 此thử 義nghĩa 故cố 。 經kinh 中trung 多đa 道đạo 七thất 日nhật 念niệm 佛Phật 也dã 。 」 同đồng 下hạ 曰viết : 「 問vấn 曰viết : 經kinh 雖tuy 說thuyết 七thất 日nhật 念niệm 佛Phật 即tức 得đắc 往vãng 生sanh 。 未vị 知tri 念niệm 幾kỷ 許hứa 佛Phật 名danh 得đắc 往vãng 生sanh 也dã 。 答đáp 曰viết : 如như 綽xước 禪thiền 師sư 檢kiểm 得đắc 經kinh 文văn , 但đãn 能năng 念niệm 佛Phật 一nhất 心tâm 不bất 亂loạn 。 得đắc 百bách 萬vạn 徧biến 已dĩ 去khứ 者giả , 定định 得đắc 往vãng 生sanh 。 又hựu 綽xước 禪thiền 師sư 依y 小tiểu 阿A 彌Di 陀Đà 經kinh 七thất 日nhật 念niệm 佛Phật 檢kiểm 得đắc 百bách 萬vạn 徧biến 也dã 。 是thị 故cố 大đại 集tập 經kinh 、 藥dược 師sư 經kinh 、 小tiểu 阿A 彌Di 陀Đà 經kinh 、 皆giai 勸khuyến 七thất 日nhật 念niệm 佛Phật 者giả , 此thử 意ý 明minh 矣hĩ 。 」 。