婆舍跋提 ( 婆bà 舍xá 跋bạt 提đề )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (界名)又曰婆羅尼蜜。他化自在天之梵名Paranirmita-vaśavartin,六欲天之第六。智度論曰:「婆舍跋提,秦言他化自在天。此間一梵王名尸棄,秦言火。」玄應音義三曰:「婆羅尼蜜天,或云婆舍跋提天,此云他化自在天也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 界giới 名danh ) 又hựu 曰viết 婆bà 羅la 尼ni 蜜mật 。 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 。 之chi 梵Phạm 名danh Paranirmita - 六Lục 欲Dục 天Thiên 之chi 第đệ 六lục 。 智trí 度độ 論luận 曰viết : 「 婆bà 舍xá 跋bạt 提đề , 秦tần 言ngôn 。 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 。 此thử 間gian 一nhất 梵Phạm 王Vương 名danh 尸thi 棄khí , 秦tần 言ngôn 火hỏa 。 」 玄huyền 應ưng/ứng 音âm 義nghĩa 三tam 曰viết 婆bà 羅la 尼ni 。 蜜mật 天thiên , 或hoặc 云vân 婆bà 舍xá 跋bạt 提đề 天thiên , 此thử 云vân 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 也dã 。 」 。