婆雌子部 ( 婆bà 雌thư 子tử 部bộ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (流派)即犢子部也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 流lưu 派phái ) 即tức 犢độc 子tử 部bộ 也dã 。