婆藪槃豆 ( 婆bà 藪tẩu 槃bàn 豆đậu )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)又曰婆藪盤豆、筏蘇盤豆、伐蘇畔度、筏蘇畔徒、婆藪槃陀Vasubandhu,世親(舊曰天親)菩薩也。西域記五曰:「筏蘇畔度菩薩,唐言世親,舊曰婆藪盤豆。譯曰天親、訛謬也。」唯識樞要上本曰:「伐蘇畔徒菩薩,唐言世親,無著菩薩同母弟也。」俱舍光記一曰:「俱舍論者筏蘇槃豆之所作也。筏蘇為世,槃豆為親,印度有天俗號世親,世人親近供養,故以名焉。菩薩父母從所乞所為名也。舊譯為天,此翻謬矣,若言天應號提婆也。」百論疏一曰:「婆藪,外國亦名和順。付法藏經云:婆藪槃陀,善解一切修多羅義。婆藪云天親。天親者,本是天帝弟。遣其生閻浮提伏修羅也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 又hựu 曰viết 婆bà 藪tẩu 盤bàn 豆đậu 、 筏phiệt 蘇tô 盤bàn 豆đậu 、 伐phạt 蘇tô 畔bạn 度độ 、 筏phiệt 蘇tô 畔bạn 徒đồ 、 婆bà 藪tẩu 槃bàn 陀đà Vasubandhu , 世thế 親thân ( 舊cựu 曰viết 天thiên 親thân ) 菩Bồ 薩Tát 也dã 。 西tây 域vực 記ký 五ngũ 曰viết : 「 筏phiệt 蘇tô 畔bạn 度độ 菩Bồ 薩Tát 唐đường 言ngôn 世thế 親thân , 舊cựu 曰viết 婆bà 藪tẩu 盤bàn 豆đậu 。 譯dịch 曰viết 天thiên 親thân 、 訛ngoa 謬mậu 也dã 。 」 唯duy 識thức 樞xu 要yếu 上thượng 本bổn 曰viết : 「 伐phạt 蘇tô 畔bạn 徒đồ 菩Bồ 薩Tát 唐đường 言ngôn 世thế 親thân , 無vô 著trước 菩Bồ 薩Tát 同đồng 母mẫu 弟đệ 也dã 。 」 俱câu 舍xá 光quang 記ký 一nhất 曰viết : 「 俱câu 舍xá 論luận 者giả 筏phiệt 蘇tô 槃bàn 豆đậu 之chi 所sở 作tác 也dã 。 筏phiệt 蘇tô 為vi 世thế , 槃bàn 豆đậu 為vi 親thân , 印ấn 度độ 有hữu 天thiên 俗tục 號hiệu 世thế 親thân , 世thế 人nhân 親thân 近cận 供cúng 養dường 。 故cố 以dĩ 名danh 焉yên 。 菩Bồ 薩Tát 父phụ 母mẫu 。 從tùng 所sở 乞khất 所sở 為vi 名danh 也dã 。 舊cựu 譯dịch 為vi 天thiên , 此thử 翻phiên 謬mậu 矣hĩ , 若nhược 言ngôn 天thiên 應ưng/ứng 號hiệu 提đề 婆bà 也dã 。 」 百bách 論luận 疏sớ 一nhất 曰viết : 「 婆bà 藪tẩu , 外ngoại 國quốc 亦diệc 名danh 和hòa 順thuận 。 付phó 法Pháp 藏tạng 經Kinh 云vân 婆bà 藪tẩu 槃bàn 陀đà , 善thiện 解giải 一nhất 切thiết 修Tu 多Đa 羅La 義nghĩa 。 婆bà 藪tẩu 云vân 天thiên 親thân 。 天thiên 親thân 者giả , 本bổn 是thị 天thiên 帝đế 弟đệ 。 遣khiển 其kỳ 生sanh 閻Diêm 浮Phù 提Đề 。 伏phục 修tu 羅la 也dã 。 」 。