婆蹉梵志 ( 婆bà 蹉sa 梵Phạm 志Chí )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (流派)犢子部外道也。見犢子部條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 流lưu 派phái ) 犢độc 子tử 部bộ 外ngoại 道đạo 也dã 。 見kiến 犢độc 子tử 部bộ 條điều 。