婆蹉那婆 ( 婆bà 蹉sa 那na 婆bà )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)毒藥名。大寶積經一百十三曰:「如有一毒,名婆蹉那婆(隋言牛犢子齋),復有毒藥名訶羅訶羅(隋言速殺),將如芥子食,即速疾命終。」梵Vatsanābha,Halahala。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 毒độc 藥dược 名danh 。 大đại 寶bảo 積tích 經kinh 一nhất 百bách 十thập 三tam 曰viết 。 如như 有hữu 一nhất 毒độc , 名danh 婆bà 蹉sa 那na 婆bà ( 隋tùy 言ngôn 牛ngưu 犢độc 子tử 齋trai ) , 復phục 有hữu 毒độc 藥dược 名danh 訶ha 羅la 訶ha 羅la ( 隋tùy 言ngôn 速tốc 殺sát ) , 將tương 如như 芥giới 子tử 食thực , 即tức 速tốc 疾tật 命mạng 終chung 。 」 梵Phạm Vatsanābha , Halahala 。