婆娑婆陀 ( 婆bà 娑sa 婆bà 陀đà )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (天名)主夜神也。見婆珊婆演底條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 天thiên 名danh ) 主chủ 夜dạ 神thần 也dã 。 見kiến 婆bà 珊san 婆bà 演diễn 底để 條điều 。