婆疑質垢 ( 婆bà 疑nghi 質chất 垢cấu )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (植物)樹名。見波利質多羅條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 植thực 物vật ) 樹thụ 名danh 。 見kiến 波ba 利lợi 質chất 多đa 羅la 條điều 。