波梨鐘 ( 波ba 梨lê 鐘chung )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (物名)祇園精舍無常院之鐘也。見鐘條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 物vật 名danh ) 祇kỳ 園viên 精tinh 舍xá 無vô 常thường 院viện 之chi 鐘chung 也dã 。 見kiến 鐘chung 條điều 。