波樓沙迦 ( 波ba 樓lâu 沙sa 迦ca )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜名)忉利天四苑之一。譯曰麤澀園。見起世因本經六。梵Paruṣaka。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 名danh ) 忉Đao 利Lợi 天Thiên 四tứ 苑uyển 之chi 一nhất 。 譯dịch 曰viết 麤thô 澀sáp 園viên 。 見kiến 起khởi 世thế 因nhân 本bổn 經kinh 六lục 。 梵Phạm Paru ṣ aka 。