波羅越 ( 波ba 羅la 越việt )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)Parāvata,譯曰鴿。佛國記:有國名達嚫僧伽藍穿大石山作之,凡有五重,第五層作鴿形,因名此寺為波羅越。波羅越者,天竺名鴿。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) Parāvata , 譯dịch 曰viết 鴿cáp 。 佛Phật 國quốc 記ký 有hữu 國quốc 名danh 。 達đạt 嚫sấn 僧Tăng 伽già 藍lam 穿xuyên 大đại 石thạch 山sơn 作tác 之chi , 凡phàm 有hữu 五ngũ 重trọng , 第đệ 五ngũ 層tằng 作tác 鴿cáp 形hình , 因nhân 名danh 此thử 寺tự 為vi 波ba 羅la 越việt 。 波ba 羅la 越việt 者giả 天Thiên 竺Trúc 名danh 鴿cáp 。