婆羅翅 ( 婆bà 羅la 翅sí )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (植物)Balāka Balākikā,樹名。譯曰白鷺。見慧琳音義二十五。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 植thực 物vật ) Balāka   Balākikā , 樹thụ 名danh 。 譯dịch 曰viết 白bạch 鷺lộ 。 見kiến 慧tuệ 琳 音âm 義nghĩa 二nhị 十thập 五ngũ 。