波羅尼蜜 ( 波ba 羅la 尼ni 蜜mật )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (界名)Paranirmita-vaśavartin,天名。譯曰他化自在。玄應音義三曰:「波羅尼蜜天,或云婆舍跋提天,此云他化自在天。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 界giới 名danh ) Paranirmita - vaśavartin , 天thiên 名danh 。 譯dịch 曰viết 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 。 玄huyền 應ưng/ứng 音âm 義nghĩa 三tam 曰viết : 「 波ba 羅la 尼ni 蜜mật 天thiên , 或hoặc 云vân 婆bà 舍xá 跋bạt 提đề 天thiên , 此thử 云vân 。 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 。 」 。