婆羅門書 ( 婆Bà 羅La 門Môn 書thư )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)隋志曰:「後漢得西域胡書,以四十字貫一切音,文省義廣,謂之婆羅門書。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 隋tùy 志chí 曰viết : 「 後hậu 漢hán 得đắc 西tây 域vực 胡hồ 書thư , 以dĩ 四tứ 十thập 字tự 貫quán 一nhất 切thiết 音âm , 文văn 省tỉnh 義nghĩa 廣quảng , 謂vị 之chi 婆Bà 羅La 門Môn 書thư 。 」 。