婆羅門國 ( 婆Bà 羅La 門Môn 國quốc )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)印度之別名。西域記二曰:「印度種姓,族類群分,而婆羅門殊為清貴,從其雅稱傳以成俗,無云經界之別,總謂婆羅門國焉。」釋迦方誌上曰:「雪山以南名婆羅門國,與胡隔絕,書語不同。」寄歸傳三曰:「五天之地皆曰婆羅門國,北方速利總號胡疆。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) 印ấn 度độ 之chi 別biệt 名danh 。 西tây 域vực 記ký 二nhị 曰viết : 「 印ấn 度độ 種chủng 姓tánh 族tộc 類loại 群quần 分phần 而nhi 婆Bà 羅La 門Môn 。 殊thù 為vi 清thanh 貴quý , 從tùng 其kỳ 雅nhã 稱xưng 傳truyền 以dĩ 成thành 俗tục , 無vô 云vân 經kinh 界giới 之chi 別biệt , 總tổng 謂vị 婆Bà 羅La 門Môn 國quốc 焉yên 。 釋Thích 迦Ca 方phương 誌chí 上thượng 曰viết 雪Tuyết 山Sơn 。 以dĩ 南nam 名danh 婆Bà 羅La 門Môn 。 國quốc , 與dữ 胡hồ 隔cách 絕tuyệt , 書thư 語ngữ 不bất 同đồng 。 」 寄ký 歸quy 傳truyền 三tam 曰viết : 「 五ngũ 天thiên 之chi 地địa 皆giai 曰viết 婆Bà 羅La 門Môn 國quốc , 北bắc 方phương 速tốc 利lợi 總tổng 號hiệu 胡hồ 疆cương 。 」 。