波羅蜜形 ( 波Ba 羅La 蜜Mật 形hình )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)明妃之表相,即女形也。明妃即三昧之形,見秘藏記鈔一。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 明minh 妃phi 之chi 表biểu 相tướng , 即tức 女nữ 形hình 也dã 。 明minh 妃phi 即tức 三tam 昧muội 之chi 形hình , 見kiến 秘bí 藏tạng 記ký 鈔sao 一nhất 。