波羅蜜多 ( 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)又曰播囉弭多,見波羅蜜條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 又hựu 曰viết 播bá 囉ra 弭nhị 多đa , 見kiến 波Ba 羅La 蜜Mật 條điều 。