波羅羅 ( 波ba 羅la 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)梵語。謂重生華也。見翻譯名義集。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 梵Phạn 語ngữ 。 謂vị 重trọng 生sanh 華hoa 也dã 。 見kiến 翻phiên 譯dịch 名danh 義nghĩa 集tập 。