波羅提舍尼 ( 波ba 羅la 提đề 舍xá 尼ni )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)波羅提提舍尼之略。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 波ba 羅la 提đề 提đề 舍xá 尼ni 之chi 略lược 。