波羅提毘叉 ( 波ba 羅la 提đề 毘tỳ 叉xoa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (飲食)Prativiṣa,藥名。華嚴探玄記二十曰:「波羅提毘叉藥者,此云登照藥。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 飲ẩm 食thực ) Prativi ṣ a , 藥dược 名danh 。 華hoa 嚴nghiêm 探thám 玄huyền 記ký 二nhị 十thập 曰viết 。 波ba 羅la 提đề 毘tỳ 叉xoa 藥dược 者giả , 此thử 云vân 登đăng 照chiếu 藥dược 。 」 。