婆羅波提 ( 婆bà 羅la 波ba 提đề )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)Dvāravati,城名。譯曰有門城。探玄記十九曰:「婆羅波提者,正云墮羅拔提,此云有門城,謂城有端嚴之門,故名也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) Dvāravati , 城thành 名danh 。 譯dịch 曰viết 有hữu 門môn 城thành 。 探thám 玄huyền 記ký 十thập 九cửu 曰viết 。 婆bà 羅la 波ba 提đề 者giả , 正chánh 云vân 墮đọa 羅la 拔bạt 提đề , 此thử 云vân 有hữu 門môn 城thành , 謂vị 城thành 有hữu 端đoan 嚴nghiêm 之chi 門môn , 故cố 名danh 也dã 。 」 。