波訶梨 ( 波ba 訶ha 梨lê )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (異類)鬼神名,譯曰威武盛。金光明文句七曰:「波訶梨子,翻威武盛。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 異dị 類loại ) 鬼quỷ 神thần 名danh , 譯dịch 曰viết 威uy 武võ 盛thịnh 。 金kim 光quang 明minh 文văn 句cú 七thất 曰viết 波ba 訶ha 梨lê 子tử 。 翻phiên 威uy 武võ 盛thịnh 。 」 。