波演那 ( 波ba 演diễn 那na )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜名)Paryāyatana,又作波衍那,譯曰院。玄應音義十六曰:「波演那,梵言波衍那,此云周團郭舍,院也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 名danh ) Paryāyatana , 又hựu 作tác 波ba 衍diễn 那na , 譯dịch 曰viết 院viện 。 玄huyền 應ưng/ứng 音âm 義nghĩa 十thập 六lục 曰viết 。 波ba 演diễn 那na , 梵Phạm 言ngôn 波ba 衍diễn 那na , 此thử 云vân 周chu 團đoàn 郭quách 舍xá , 院viện 也dã 。 」 。