婆陀梨 ( 婆bà 陀đà 梨lê )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)比丘名。俱舍光記三十曰:「婆陀梨,是西方小棗名。父母憐子以此標名。」梵Badari。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 比Bỉ 丘Khâu 名danh 。 俱câu 舍xá 光quang 記ký 三tam 十thập 曰viết : 「 婆bà 陀đà 梨lê , 是thị 西tây 方phương 小tiểu 棗táo 名danh 。 父phụ 母mẫu 憐lân 子tử 以dĩ 此thử 標tiêu 名danh 。 」 梵Phạm Badari 。