頞多和耆經 ( 頞át 多đa 和hòa 耆kỳ 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)佛說頞多和多耆經,一卷,失譯。說布施之事。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 佛Phật 說thuyết 頞át 多đa 和hòa 多đa 耆kỳ 經kinh , 一nhất 卷quyển , 失thất 譯dịch 。 說thuyết 布bố 施thí 之chi 事sự 。