安心起行 ( 安an 心tâm 起khởi 行hành )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)安心者,謂三心,起行者,謂五種正行等。此二者如鳥之兩翼,車之兩輪,不可偏廢,稱之為心行具足,又曰顯行具足。淨土宗謂此二者不具,則不得往生。即發三心,安心決定之後,修念佛等行也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 安an 心tâm 者giả , 謂vị 三tam 心tâm , 起khởi 行hành 者giả , 謂vị 五ngũ 種chủng 正chánh 行hạnh 等đẳng 。 此thử 二nhị 者giả 如như 鳥điểu 之chi 兩lưỡng 翼dực , 車xa 之chi 兩lưỡng 輪luân , 不bất 可khả 偏thiên 廢phế , 稱xưng 之chi 為vi 心tâm 行hành 具cụ 足túc 。 又hựu 曰viết 顯hiển 行hành 具cụ 足túc 。 淨tịnh 土độ 宗tông 謂vị 此thử 二nhị 者giả 不bất 具cụ , 則tắc 不bất 得đắc 往vãng 生sanh 。 即tức 發phát 三tam 心tâm , 安an 心tâm 決quyết 定định 之chi 後hậu , 修tu 念niệm 佛Phật 等đẳng 行hành 也dã 。