安明由山 ( 安an 明minh 由do 山sơn )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)即須彌山。玄應音義六曰:「安明由山,即須彌山也。」見安明山條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) 即tức 須Tu 彌Di 山Sơn 。 玄huyền 應ưng/ứng 音âm 義nghĩa 六lục 曰viết : 「 安an 明minh 由do 山sơn , 即tức 須Tu 彌Di 山Sơn 也dã 。 」 見kiến 安An 明Minh 山Sơn 條điều 。